جشنواره فیلم‌های مستند نیویورک با فیلمی راجع به سال‌ آخر اوباما افتتاح شد

انتشار در ایران‌وایر

برای هر قشری از مردم معمولا یک کلمه جادویی هست که هوش از سرشان می‌برد. برای مستندسازها آن کلمه احتمالا «دسترسی»‌ یا به قول انگلیسی‌ها access است. این بخصوص در مورد مستندسازهای سیاسی صدق می‌کند که سخت به دنبال راه یافتن به فضاهایی هستند که هر دوربینی به آن راه پیدا نمی‌کند.

Continue reading “جشنواره فیلم‌های مستند نیویورک با فیلمی راجع به سال‌ آخر اوباما افتتاح شد”

دو بهایی ایرانی‌تبار بریتانیایی از آمریکا دیپورت شدند

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “دو بهایی ایرانی‌تبار بریتانیایی از آمریکا دیپورت شدند”