جشنواره کن ۲۰۱۶ — گزارش پنجم (پیروزی اصغر فرهادی)

Published by Shahrvand

«فروشنده» فرهادی دو جایزه اصلی کن را برد: اصغر فرهادی بهترین فیلمنامه و شهاب حسینی بهترین بازیگر مرد

Continue reading “جشنواره کن ۲۰۱۶ — گزارش پنجم (پیروزی اصغر فرهادی)”