گزارش اختصاصی از اظهارات ضراب در دادگاه: با خامنه‌ای و احمدی‌نژاد دیدار نکردم

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “گزارش اختصاصی از اظهارات ضراب در دادگاه: با خامنه‌ای و احمدی‌نژاد دیدار نکردم”