Tag Archives: ایران‌وایر

طیب حاج‌رضایی؛ حر خمینی یا لات قمه‌کش؟

انتشار در ایران‌وایر در روایت تاریخی جمهوری اسلامی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، نقش روحانیون پررنگ است. اما یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های آن روز، «طیب حاج‌رضایی» است؛ فروشنده میدان تره‌بار تهران که به دلیل عاملیتش در درگیری‌های مربوط به ۱۵ خرداد دستگیر و چند ماه بعد اعدام شد.  طیب که بین برخی به «لوطی» معروف بود، …