Tag Archives: Iraqi Communist Party

حزب کمونیست عراق و بحران سیاسی در این کشور

انتشار در به‌ پیش، ۴ اوت ۲۰۲۲ عراق بار دیگر به بن‌بست سیاسی رسیده است. در این جستار نگاه مختصری به اوضاع کنونی این کشور داریم و سپس ترجمه دو بیانیه اخیر از حزب کمونیست عراق، نیروی سیاسی اصلی مترقیون این کشور،‌ را ارائه می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به نوشته‌های پیشین صاحب این …