پیغام نوروزی برای توده‌های قهرمان ایران از طرف باشگاه جوانان نیودموکراتِ تورنتو

[متن این پیغام را من تنظیم کردم و سپس با رای مثبت اجلاس همگانی «باشگاه جوانان نیودموکرات تورنتو» به رسانه‌ها فرستاده شد-م]

Continue reading “پیغام نوروزی برای توده‌های قهرمان ایران از طرف باشگاه جوانان نیودموکراتِ تورنتو”