Monthly Archives: July 2021

بازگشت جشنواره کن؛ فرهادی به نبرد بزرگان سینمای جهان می‌رود

انتشار در ایندیپندنت فارسی از سال گذشته که دنیاگیریِ ویروس کرونا جهان را درنوردید اقشار مختلف مردم هر یک با تعطیلی‌های نمادینی روبه‌رو شدند که خبر از وسعت این بحران جهانی می‌داد: در کعبه به روی مسلمانان عالم بسته شد، مسیحیان نتوانستند عید پاک ۲۰۲۰ را آن‌طور که می‌خواهند جشن بگیرند و سوسیالیست‌ها قید راهپیمایی …