Monthly Archives: August 2021

جنجال یک عکس؛ کنفرانس تهران ۱۹۴۳، مایه شرم یا افتخار؟‌

انتشار در ایران‌وایر چند روز پیش به نظر می‌رسید «سیمون شرکلیف»، سفیر جدید بریتانیا در تهران، در سمت جدید خود شروع  خوبی داشته است. او پیش از این نیز سه سال در دوران ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» که اوضاع متفاوت بود و سفرای خارجی امکان ارتباطات وسیع‌تری با جامعه مدنی داشتند، در ایران زندگی کرده و …