Monthly Archives: January 2022

یادی از دزموند توتو، حامی حقوق بشر ایرانیان

انتشار در ایران‌وایر روز شنبه، ۱۱ دی، در آفریقای جنوبی روز وداع بود؛ وداع با «دزموند توتو»، کشیش کنشگری که عمری برای عدالت جنگید تا نه فقط نماد معنوی این ملت بلکه نماد آرمان‌های انسانی در سراسر جهان باشد.  *** اسقف توتو ۹۰ سال عمر کرد و هم جایگزینی حکومت آپارتاید با دموکراسی را به …