Monthly Archives: February 2022

آذر نفیسی: حکومت ایران هولوکاست را انکار می‌کند، چون شبیه نازی‌ها فکر می‌کند

انتشار در ایران‌وایر ایران‌وایر در روزهای اخیر ترجمه فارسی کتاب «زندگینامه مصور آن فرانک» را منتشر کرد. آن فرانک یکی از معروف‌ترین کودکان قربانی هولوکاست است که دفترچه خاطراتی که در روزهای زندگی مخفی خود می‌نوشت، نام او را برای همیشه زنده نگه داشت. او در پانزده سالگی قربانی هولوکاست شد؛ اما دفترچه خاطراتش نجات یافت …