Monthly Archives: April 2023

پسران شاد لهستانی در تهران: ارتباط غیرمنتظره ایران با تاریخ هولوکاست

انتشار در‌ ایران‌وایر در تابستان ۱۳۱۸، تهران پر از شور و شعف بود؛‌ حداقل برای آن‌ها که شیفته خانواده سلطنتی بودند. چند ماه پیش از آن بود که ولیعهد جوان و خوش‌روی ایران، «محمدرضا شاه» به قاهره سفر کرده بود تا با «فوزیه فواد» ۱۷ ساله، خواهر پادشاه وقت مصر ازدواج کند. ازدواج این دو، …